Boy Names baby name Cionnfhaoladh

What does the name Cionnfhaoladh mean?

The meaning of the name “Cionnfhaoladh” is: “Wolf head”.