Both, Boy Names, Girl Names baby nameHiwahiwakeiki

What does the name Hiwahiwakeiki mean?

The meaning of the name “Hiwahiwakeiki” is: “Precious, beloved child”.